Добре дошли в автоматизираната система за оценяване и акредитация на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"!

Системата поддържа актуална информация за:
  • дейности, касаещи провеждането на акредитационни процедури;
  • законовата и нормативната база, регламентираща процедурите по оценяване и акредитация на Пловдивския университет;
  • архив на документи за приключили процедури и др.
Системата осигурява достъп до автоматизирани средства за:
  • моделиране и управление на процедури за самооценяване;
  • съпровождане на акредитационни процедури по критериите на НАОА.