Стимулиране на
качеството в ПУ

Станка Хаджиколева
GSM: 0896 030 470
E-mail: stankah@uni-plovdiv.bg
Емил Хаджиколев
GSM: 0898 928 811
E-mail: hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Задай въпрос
Относно
* Вашето име
* Вашия e-mail
* Въпрос