Комисии по качество и акредитация

   Университетска комисия по качеството и акредитацията
  Председател: проф. д-р Христо Крушков
  Заместник-председател: доц. д-р Станка Хаджиколевa
  Членове:
  1. проф. д-р Велизар Гочев (Филиал – Кърджали)
  2. проф. д-р Григор Григоров (Юридически факултет)
  3. доц. д-р Борян Янев (Филологически факултет)
  4. доц.д-р Даниела Маркова (Педагогически факултет)
  5. доц. д-р Елисавета Марекова (Физико-технологичен факултет)
  6. доц. д-р Иван Шотлеков (Факултет по математика и информатика)
  7. доц. д-р Маргарита Русева (сертифициран одитор - Факултет по икономически и социални науки)
  8. доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева (Филиал Смолян)
  9. доц. д-р Соня Костадинова (Биологически факултет)
  10. доц. д-р Стела Статкова-Абегхе (Химически факултет)
  11. доц. д-р Стойка Пенкова (Философско-исторически факултет)
  12. гл. ас. д-р Ангел Димитров (Факултет по икономически и социални науки)
  13. Теодора Нелиянова Цонева (Студентски съвет)
   Биологически факултет - комисия по качество
   Биологически факултет - комисия по акредитация
   Факултет по математика и информатика - комисия по качество
   Факултет по математика и информатика - комисия по акредитация
   Факултет по икономически и социални науки
   Физико-технологичен факултет - комисия по акредитация
   Физико-технологичен факултет - комисия по качество
   Филологически факултет
   Философско-исторически факултет
   Химически факултет
   Педагогически факултет
   Юридически факултет
   ПУ-филиал Кърджали
   ПУ-филиал Смолян